Danh sách so sánh

Nguyễn Tiến Trung

Gần 3 năm kinh nghiệm tư vấn BĐS. Với nguyên tắc làm việc: Tâm, tín, trách nhiệm.

Nguyễn Tiến Trung
5 (100%) 3 votes

LIÊN HỆ Nguyễn Tiến Trung

Giá chỉ từ1.500.000.000 VND/Bao gồm VAT & KPBT

Số phòng ngủ: 1m²: 41

Condotel

Giá chỉ từ1.500.000.000 VND/Bao gồm VAT & KPBT

Số phòng ngủ: 1m²: 41

Condotel

Giá chỉ từ8.200.000.000 VND/Bao gồm VAT & KPBT

[Mới] Căn hộ 1PN President The Arena

Bãi Dài Nha Trang, Cam Hải Đông, Khánh Hòa, Việt Nam

Số phòng ngủ: 1m²: 182

Condotel

Giá chỉ từ8.200.000.000 VND/Bao gồm VAT & KPBT

Số phòng ngủ: 1m²: 182

Condotel

Giá chỉ từ2.300.000.000 VND/Bao gồm VAT & KPBT

[Mới] Căn hộ 1PN Suite The Arena

Bãi Dài Nha Trang, Cam Hải Đông, Khánh Hòa, Việt Nam

Số phòng ngủ: 1m²: 72

Condotel

Giá chỉ từ2.300.000.000 VND/Bao gồm VAT & KPBT

Số phòng ngủ: 1m²: 72

Condotel

Giá chỉ từ1.300.000.000 VND/Bao gồm VAT & KPBT

[Mới] Căn hộ 1PN Standard 2 The Arena

Bãi Dài Nha Trang, Cam Hải Đông, Khánh Hòa, Việt Nam

Số phòng ngủ: 1m²: 38

Condotel

Giá chỉ từ1.300.000.000 VND/Bao gồm VAT & KPBT

Số phòng ngủ: 1m²: 38

Condotel

Giá chỉ từ1.200.000.000 VND/Bao gồm VAT & KPBT

Số phòng ngủ: 1m²: 34

Condotel

Giá chỉ từ1.200.000.000 VND/Bao gồm VAT & KPBT

Số phòng ngủ: 1m²: 34

Condotel