Danh sách so sánh

Nguyễn Tiến Trung

0966696780

Gần 3 năm kinh nghiệm tư vấn BĐS. Với nguyên tắc làm việc: Tâm, Tín, Trách Nhiệm.

Nguyễn Tiến Trung
5 (100%) 4 votes

LIÊN HỆ Nguyễn Tiến Trung

Giá chỉ từ3.729.000.000 VND/Hết hàng
Giá chỉ từ3.729.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 2m²: 71

Căn hộ

Giá chỉ từ3.248.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 2m²: 69

Căn hộ

Giá chỉ từ3.248.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 2m²: 69

Căn hộ

Giá chỉ từ3.099.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 2m²: 69

Căn hộ

Giá chỉ từ3.099.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 2m²: 69

Căn hộ

Giá chỉ từ3.341.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 2m²: 72

Căn hộ

Giá chỉ từ3.341.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 2m²: 72

Căn hộ

Giá chỉ từ2.088.000.000 VND/Hết hàng
Giá chỉ từ2.088.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 1m²: 40

Căn hộ

Giá chỉ từ1.829.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 1m²: 38

Căn hộ

Giá chỉ từ1.829.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 1m²: 38

Căn hộ

Giá chỉ từ5.348.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 100

Căn hộ

Giá chỉ từ5.348.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 100

Căn hộ

Giá chỉ từ3.236.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 2m²: 72

Căn hộ

Giá chỉ từ3.236.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 2m²: 72

Căn hộ

Giá chỉ từ4.840.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 104

Căn hộ

Giá chỉ từ4.840.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 104

Căn hộ

Giá chỉ từ5.178.000.000 VND/Hết hàng
Giá chỉ từ5.178.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 105

Căn hộ