Danh sách so sánh

Sắp xếp theo:

Giá chỉ từ1.808.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 1m²: 40

Căn hộ

Giá chỉ từ1.808.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 1m²: 40

Căn hộ

Giá chỉ từ1.829.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 1m²: 38

Căn hộ

Giá chỉ từ1.829.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 1m²: 38

Căn hộ

Giá chỉ từ2.059.000.000 VND/Hết hàng
Giá chỉ từ2.059.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 1m²: 40

Căn hộ

Giá chỉ từ2.945.000.000 VND/Còn 11 căn

Số phòng ngủ: 2m²: 66

Căn hộ

Giá chỉ từ2.945.000.000 VND/Còn 11 căn

Số phòng ngủ: 2m²: 66

Căn hộ

Giá chỉ từ3.096.000.000 VND/Còn 11 căn

Số phòng ngủ: 2m²: 69

Căn hộ

Giá chỉ từ3.096.000.000 VND/Còn 11 căn

Số phòng ngủ: 2m²: 69

Căn hộ

Giá chỉ từ3.181.000.000 VND/Còn 3 căn

[Mới] Căn hộ 2PN W03-XX-12 tòa W3 căn hộ số 12 Vinhomes West Point

Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Số phòng ngủ: 2m²: 73

Căn hộ

Giá chỉ từ3.181.000.000 VND/Còn 3 căn

Số phòng ngủ: 2m²: 73

Căn hộ

Giá chỉ từ3.182.000.000 VND/Còn 3 căn

[Mới] Căn hộ 2PN W03-XX-06 tòa W3 căn hộ số 06 Vinhomes West Point

Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Số phòng ngủ: 2m²: 68

Căn hộ

Giá chỉ từ3.182.000.000 VND/Còn 3 căn

Số phòng ngủ: 2m²: 68

Căn hộ

Giá chỉ từ3.182.000.000 VND/Còn 12 căn

Số phòng ngủ: 2m²: 72

Căn hộ

Giá chỉ từ3.182.000.000 VND/Còn 12 căn

Số phòng ngủ: 2m²: 72

Căn hộ

Giá chỉ từ3.243.000.000 VND/Còn 9 căn

Số phòng ngủ: 2m²: 74

Căn hộ

Giá chỉ từ3.243.000.000 VND/Còn 9 căn

Số phòng ngủ: 2m²: 74

Căn hộ

Giá chỉ từ3.248.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 2m²: 69

Căn hộ

Giá chỉ từ3.248.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 2m²: 69

Căn hộ