Danh sách so sánh

Giá chỉ từ4.840.000.000 VND/Hết hàng

[Mới] Căn hộ 3PN P01-XX-06 tòa Park 1 căn hộ số 06 Park Hill

Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Số phòng ngủ: 3m²: 115

Căn hộ

Giá chỉ từ4.840.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 115

Căn hộ

Giá chỉ từ4.854.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 122

Căn hộ

Giá chỉ từ4.854.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 122

Căn hộ

Giá chỉ từ4.868.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 109

Căn hộ

Giá chỉ từ4.868.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 109

Căn hộ

Giá chỉ từ4.875.000.000 VND/Hết hàng

[Mới] Căn hộ 3PN P02-XX-15 tòa Park 2 căn hộ số 15 Park Hill

Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Số phòng ngủ: 3m²: 128

Căn hộ

Giá chỉ từ4.875.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 128

Căn hộ

Giá chỉ từ4.911.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 120

Căn hộ

Giá chỉ từ4.911.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 120

Căn hộ

Giá chỉ từ4.942.000.000 VND/Hết hàng

[Mới] Căn hộ 3PN P12-XX-07 tòa Park 12 căn hộ số 07 Park Hill Premium

458 Minh Khai, Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Số phòng ngủ: 3m²: 120

Căn hộ

Giá chỉ từ4.942.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 120

Căn hộ

Giá chỉ từ4.950.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 117

Căn hộ

Giá chỉ từ4.950.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 117

Căn hộ

Giá chỉ từ4.950.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 117

Căn hộ

Giá chỉ từ4.950.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 117

Căn hộ

Giá chỉ từ4.957.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 120

Căn hộ

Giá chỉ từ4.957.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 120

Căn hộ

Giá chỉ từ5.175.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 128

Căn hộ

Giá chỉ từ5.175.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 128

Căn hộ