Danh sách so sánh

Giá chỉ từ3.020.000.000 VND/Hết hàng

[Mới] Căn hộ 2PN P02-XX-05 tòa Park 2 căn hộ số 05 Park Hill

Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Số phòng ngủ: 2m²: 79

Căn hộ

Giá chỉ từ3.020.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 2m²: 79

Căn hộ

Giá chỉ từ4.683.000.000 VND/Hết hàng

[Mới] Căn hộ 3PN P02-XX-04 tòa Park 2 căn hộ số 04 Park Hill

Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Số phòng ngủ: 3m²: 122

Căn hộ

Giá chỉ từ4.683.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 122

Căn hộ

Giá chỉ từ2.592.000.000 VND/Hết hàng

[Mới] Căn hộ 2PN P02-XX-03 tòa Park 2 căn hộ số 03 Park Hill

Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Số phòng ngủ: 2m²: 73

Căn hộ

Giá chỉ từ2.592.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 2m²: 73

Căn hộ

Giá chỉ từ3.159.000.000 VND/Hết hàng

[Mới] Căn hộ 2PN P02-XX-02 tòa Park 2 căn hộ số 02 Park Hill

Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Số phòng ngủ: 2m²: 86

Căn hộ

Giá chỉ từ3.159.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 2m²: 86

Căn hộ

Giá chỉ từ2.950.000.000 VND/Hết hàng

[Mới] Căn hộ 2PN P02-XX-01 tòa Park 2 căn hộ số 01 Park Hill

Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Số phòng ngủ: 2m²: 80

Căn hộ

Giá chỉ từ2.950.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 2m²: 80

Căn hộ

Giá chỉ từ3.988.000.000 VND/Hết hàng

[Mới] Căn hộ 3PN P01-XX-11 tòa Park 1 căn hộ số 11 Park Hill

Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Số phòng ngủ: 3m²: 105

Căn hộ

Giá chỉ từ3.988.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 105

Căn hộ

Giá chỉ từ3.440.000.000 VND/Hết hàng

[Mới] Căn hộ 3PN P01-XX-12 tòa Park 1 căn hộ số 12 Park Hill

Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Số phòng ngủ: 3m²: 92

Căn hộ

Giá chỉ từ3.440.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 92

Căn hộ

Giá chỉ từ3.046.000.000 VND/Hết hàng

[Mới] Căn hộ 2PN P01-XX-12B tòa Park 1 căn hộ số 12B Park Hill

Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Số phòng ngủ: 2m²: 78

Căn hộ

Giá chỉ từ3.046.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 2m²: 78

Căn hộ

Giá chỉ từ5.224.000.000 VND/Hết hàng

[Mới] Căn hộ 4PN P01-XX-15 tòa Park 1 căn hộ số 15 Park Hill

Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Số phòng ngủ: 4m²: 132

Căn hộ

Giá chỉ từ5.224.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 4m²: 132

Căn hộ

Giá chỉ từ4.576.000.000 VND/Hết hàng

[Mới] Căn hộ 3PN P01-XX-16 tòa Park 1 căn hộ số 16 Park Hill

Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Số phòng ngủ: 3m²: 125

Căn hộ

Giá chỉ từ4.576.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 125

Căn hộ