Danh sách so sánh

Giá chỉ từ5.178.000.000 VND/Hết hàng
Giá chỉ từ5.178.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 105

Căn hộ

Giá chỉ từ5.190.000.000 VND/Hết hàng

[Mới] Căn hộ 4PN P02-XX-12A tòa Park 2 căn hộ số 12A Park Hill

Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Số phòng ngủ: 4m²: 136

Căn hộ

Giá chỉ từ5.190.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 4m²: 136

Căn hộ

Giá chỉ từ5.224.000.000 VND/Hết hàng

[Mới] Căn hộ 4PN P01-XX-15 tòa Park 1 căn hộ số 15 Park Hill

Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Số phòng ngủ: 4m²: 132

Căn hộ

Giá chỉ từ5.224.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 4m²: 132

Căn hộ

Giá chỉ từ5.240.000.000 VND/Hết hàng

[Mới] Căn hộ 4PN P01-XX-04 tòa Park 1 căn hộ số 04 Park Hill

Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Số phòng ngủ: 4m²: 132

Căn hộ

Giá chỉ từ5.240.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 4m²: 132

Căn hộ

Giá chỉ từ5.288.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 4m²: 151

Căn hộ

Giá chỉ từ5.288.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 4m²: 151

Căn hộ

Giá chỉ từ5.348.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 100

Căn hộ

Giá chỉ từ5.348.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 100

Căn hộ

Giá chỉ từ5.375.000.000 VND/Hết hàng

[Mới] Căn hộ 4PN P02-XX-06 tòa Park 2 căn hộ số 06 Park Hill

Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Số phòng ngủ: 4m²: 136

Căn hộ

Giá chỉ từ5.375.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 4m²: 136

Căn hộ

Giá chỉ từ5.437.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 4m²: 143

Căn hộ

Giá chỉ từ5.437.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 4m²: 143

Căn hộ

Giá chỉ từ5.470.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 4m²: 143

Căn hộ

Giá chỉ từ5.470.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 4m²: 143

Căn hộ

Giá chỉ từ5.647.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 4m²: 143

Căn hộ

Giá chỉ từ5.647.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 4m²: 143

Căn hộ