Danh sách so sánh

Giá chỉ từ4.438.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 97

Căn hộ

Giá chỉ từ4.438.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 97

Căn hộ

Giá chỉ từ4.450.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 119

Căn hộ

Giá chỉ từ4.450.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 119

Căn hộ

Giá chỉ từ4.450.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 119

Căn hộ

Giá chỉ từ4.450.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 119

Căn hộ

Giá chỉ từ4.530.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 117

Căn hộ

Giá chỉ từ4.530.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 117

Căn hộ

Giá chỉ từ4.530.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 117

Căn hộ

Giá chỉ từ4.530.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 117

Căn hộ

Giá chỉ từ4.560.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 120

Căn hộ

Giá chỉ từ4.560.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 120

Căn hộ

Giá chỉ từ4.567.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 128

Căn hộ

Giá chỉ từ4.567.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 128

Căn hộ

Giá chỉ từ4.576.000.000 VND/Hết hàng

[Mới] Căn hộ 3PN P01-XX-16 tòa Park 1 căn hộ số 16 Park Hill

Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Số phòng ngủ: 3m²: 125

Căn hộ

Giá chỉ từ4.576.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 125

Căn hộ

Giá chỉ từ4.614.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 122

Căn hộ

Giá chỉ từ4.614.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 122

Căn hộ

Giá chỉ từ4.628.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 120

Căn hộ

Giá chỉ từ4.628.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 120

Căn hộ