Danh sách so sánh

Giá chỉ từ2.950.000.000 VND/Hết hàng

[Mới] Căn hộ 2PN P02-XX-01 tòa Park 2 căn hộ số 01 Park Hill

Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Số phòng ngủ: 2m²: 80

Căn hộ

Giá chỉ từ2.950.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 2m²: 80

Căn hộ

Giá chỉ từ3.988.000.000 VND/Hết hàng

[Mới] Căn hộ 3PN P01-XX-11 tòa Park 1 căn hộ số 11 Park Hill

Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Số phòng ngủ: 3m²: 105

Căn hộ

Giá chỉ từ3.988.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 105

Căn hộ

Giá chỉ từ3.440.000.000 VND/Hết hàng

[Mới] Căn hộ 3PN P01-XX-12 tòa Park 1 căn hộ số 12 Park Hill

Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Số phòng ngủ: 3m²: 92

Căn hộ

Giá chỉ từ3.440.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 92

Căn hộ

Giá chỉ từ3.046.000.000 VND/Hết hàng

[Mới] Căn hộ 2PN P01-XX-12B tòa Park 1 căn hộ số 12B Park Hill

Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Số phòng ngủ: 2m²: 78

Căn hộ

Giá chỉ từ3.046.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 2m²: 78

Căn hộ

Giá chỉ từ5.224.000.000 VND/Hết hàng

[Mới] Căn hộ 4PN P01-XX-15 tòa Park 1 căn hộ số 15 Park Hill

Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Số phòng ngủ: 4m²: 132

Căn hộ

Giá chỉ từ5.224.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 4m²: 132

Căn hộ

Giá chỉ từ4.576.000.000 VND/Hết hàng

[Mới] Căn hộ 3PN P01-XX-16 tòa Park 1 căn hộ số 16 Park Hill

Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Số phòng ngủ: 3m²: 125

Căn hộ

Giá chỉ từ4.576.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 125

Căn hộ

Giá chỉ từ4.327.000.000 VND/Hết hàng

[Mới] Căn hộ 3PN P01-XX-17 tòa Park 1 căn hộ số 17 Park Hill

Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Số phòng ngủ: 3m²: 118

Căn hộ

Giá chỉ từ4.327.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 118

Căn hộ

Giá chỉ từ4.750.000.000 VND/Hết hàng

[Mới] Căn hộ 3PN P01-XX-12A tòa Park 1 căn hộ số 12A Park Hill

Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Số phòng ngủ: 3m²: 115

Căn hộ

Giá chỉ từ4.750.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 115

Căn hộ

Giá chỉ từ3.167.000.000 VND/Hết hàng

[Mới] Căn hộ 2PN P01-XX-10 tòa Park 1 căn hộ số 10 Park Hill

Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Số phòng ngủ: 2m²: 84

Căn hộ

Giá chỉ từ3.167.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 2m²: 84

Căn hộ

Giá chỉ từ3.167.000.000 VND/Hết hàng

[Mới] Căn hộ 2PN P01-XX-09 tòa Park 1 căn hộ số 09 Park Hill

Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Số phòng ngủ: 2m²: 84

Căn hộ

Giá chỉ từ3.167.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 2m²: 84

Căn hộ