Danh sách so sánh

Giá chỉ từ4.305.000.000 VND/Hết hàng

[Mới] Căn hộ 3PN P02-XX-17 tòa Park 2 căn hộ số 17 Park Hill

Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Số phòng ngủ: 3m²: 117

Căn hộ

Giá chỉ từ4.305.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 117

Căn hộ

Giá chỉ từ4.327.000.000 VND/Hết hàng

[Mới] Căn hộ 3PN P01-XX-17 tòa Park 1 căn hộ số 17 Park Hill

Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Số phòng ngủ: 3m²: 118

Căn hộ

Giá chỉ từ4.327.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 118

Căn hộ

Giá chỉ từ4.332.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 93

Căn hộ

Giá chỉ từ4.332.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 93

Căn hộ

Giá chỉ từ4.334.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 117

Căn hộ

Giá chỉ từ4.334.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 117

Căn hộ

Giá chỉ từ4.386.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 119

Căn hộ

Giá chỉ từ4.386.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 119

Căn hộ

Giá chỉ từ4.386.000.000 VND/Hết hàng

[Mới] Căn hộ 3PN P11-XX-20 tòa Park 11 căn hộ số 20 Park Hill Premium

458 Minh Khai, Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Số phòng ngủ: 3m²: 119

Căn hộ

Giá chỉ từ4.386.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 119

Căn hộ

Giá chỉ từ4.438.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 97

Căn hộ

Giá chỉ từ4.438.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 97

Căn hộ

Giá chỉ từ4.450.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 119

Căn hộ

Giá chỉ từ4.450.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 119

Căn hộ

Giá chỉ từ4.450.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 119

Căn hộ

Giá chỉ từ4.450.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 119

Căn hộ

Giá chỉ từ4.530.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 117

Căn hộ

Giá chỉ từ4.530.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 117

Căn hộ