Danh sách so sánh

Giá chỉ từ4.911.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 120

Căn hộ

Giá chỉ từ4.911.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 120

Căn hộ

Giá chỉ từ4.942.000.000 VND/Hết hàng

[Mới] Căn hộ 3PN P12-XX-07 tòa Park 12 căn hộ số 07 Park Hill Premium

458 Minh Khai, Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Số phòng ngủ: 3m²: 120

Căn hộ

Giá chỉ từ4.942.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 120

Căn hộ

Giá chỉ từ4.950.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 117

Căn hộ

Giá chỉ từ4.950.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 117

Căn hộ

Giá chỉ từ4.950.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 117

Căn hộ

Giá chỉ từ4.950.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 117

Căn hộ

Giá chỉ từ4.957.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 120

Căn hộ

Giá chỉ từ4.957.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 120

Căn hộ

Giá chỉ từ5.175.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 128

Căn hộ

Giá chỉ từ5.175.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 128

Căn hộ

Giá chỉ từ5.178.000.000 VND/Hết hàng
Giá chỉ từ5.178.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 105

Căn hộ

Giá chỉ từ5.190.000.000 VND/Hết hàng

[Mới] Căn hộ 4PN P02-XX-12A tòa Park 2 căn hộ số 12A Park Hill

Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Số phòng ngủ: 4m²: 136

Căn hộ

Giá chỉ từ5.190.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 4m²: 136

Căn hộ

Giá chỉ từ5.224.000.000 VND/Hết hàng

[Mới] Căn hộ 4PN P01-XX-15 tòa Park 1 căn hộ số 15 Park Hill

Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Số phòng ngủ: 4m²: 132

Căn hộ

Giá chỉ từ5.224.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 4m²: 132

Căn hộ

Giá chỉ từ5.240.000.000 VND/Hết hàng

[Mới] Căn hộ 4PN P01-XX-04 tòa Park 1 căn hộ số 04 Park Hill

Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Số phòng ngủ: 4m²: 132

Căn hộ

Giá chỉ từ5.240.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 4m²: 132

Căn hộ