Danh sách so sánh

Giá chỉ từ5.437.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 4m²: 143

Căn hộ

Giá chỉ từ5.437.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 4m²: 143

Căn hộ

Giá chỉ từ5.470.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 4m²: 143

Căn hộ

Giá chỉ từ5.470.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 4m²: 143

Căn hộ

Giá chỉ từ5.647.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 4m²: 143

Căn hộ

Giá chỉ từ5.647.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 4m²: 143

Căn hộ

Giá chỉ từ5.664.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 4m²: 143

Căn hộ

Giá chỉ từ5.664.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 4m²: 143

Căn hộ

Giá chỉ từ5.735.000.000 VND/Còn 24 căn

Số phòng ngủ: 4m²: 131

Căn hộ

Giá chỉ từ5.735.000.000 VND/Còn 24 căn

Số phòng ngủ: 4m²: 131

Căn hộ

Giá chỉ từ5.841.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 4m²: 151

Căn hộ

Giá chỉ từ5.841.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 4m²: 151

Căn hộ

Giá chỉ từ5.910.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 4m²: 143

Căn hộ

Giá chỉ từ5.910.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 4m²: 143

Căn hộ

Giá chỉ từ6.094.000.000 VND/Còn 2 căn

[Mới] Căn hộ 4PN W03-XX-03 tòa W3 căn hộ số 03 Vinhomes West Point

Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Số phòng ngủ: 4m²: 139

Căn hộ

Giá chỉ từ6.094.000.000 VND/Còn 2 căn

Số phòng ngủ: 4m²: 139

Căn hộ

Giá chỉ từ6.150.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 4m²: 150

Căn hộ

Giá chỉ từ6.150.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 4m²: 150

Căn hộ

Giá chỉ từ6.160.000.000 VND/Còn 1 căn

[Mới] Căn hộ 4PN W03-XX-05A tòa W3 căn hộ số 05A Vinhomes West Point

Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Số phòng ngủ: 4m²: 134

Căn hộ

Giá chỉ từ6.160.000.000 VND/Còn 1 căn

Số phòng ngủ: 4m²: 134

Căn hộ