fbpx

Danh sách so sánh

Giá chỉ từ7.986.000.000 VND /Hết hàng

Số phòng ngủ: 5m²: 178

Căn hộ

VHLand

3 năm trước

Giá chỉ từ7.986.000.000 VND /Hết hàng

Số phòng ngủ: 5m²: 178

Căn hộ

3 năm trước

Giá8.367.240.947 VND 100.000.000 VND /Hoa hồng

Biệt thự Song Lập B18 dự án Monaco Hạ Long

Monaco Hạ Long, Hạ Long, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Số phòng ngủ: 6Số phòng tắm: 6m²: 425

Biệt thự song lập

VHLand

7 tháng trước

Giá8.367.240.947 VND 100.000.000 VND /Hoa hồng

Số phòng ngủ: 6Số phòng tắm: 6m²: 425

Biệt thự song lập

7 tháng trước

Giá8.380.809.602 VND 100.000.000 VND /Hoa hồng

Biệt thự Song Lập B15A dự án Monaco Hạ Long

780 Hạ Long, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Số phòng ngủ: 6Số phòng tắm: 6m²: 425

Biệt thự song lập

VHLand

6 tháng trước

Giá8.380.809.602 VND 100.000.000 VND /Hoa hồng

Số phòng ngủ: 6Số phòng tắm: 6m²: 425

Biệt thự song lập

6 tháng trước

Giá9.512.500.000 VND 200.000.000 VND /Hoa hồng

Biệt thự Song Lập B12D dự án Monaco Hạ Long

780 Hạ Long, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Số phòng ngủ: 6Số phòng tắm: 6m²: 430

Biệt thự song lập

VHLand

7 tháng trước

Giá9.512.500.000 VND 200.000.000 VND /Hoa hồng

Số phòng ngủ: 6Số phòng tắm: 6m²: 430

Biệt thự song lập

7 tháng trước

Giá9.666.860.465 VND 205.000.000 VND /Hoa hồng

Biệt thự Song Lập B12C dự án Monaco Hạ Long

Số 780 đường Hạ Long, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Số phòng ngủ: 6Số phòng tắm: 6m²: 430

Biệt thự song lập

VHLand

7 tháng trước

Giá9.666.860.465 VND 205.000.000 VND /Hoa hồng

Số phòng ngủ: 6Số phòng tắm: 6m²: 430

Biệt thự song lập

7 tháng trước

Giá10.500.000.000 VND 220.000.000 VND /Hoa hồng

Biệt thự Song Lập B11C dự án Monaco Hạ Long

Số 780 đường Hạ Long, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Số phòng ngủ: 6Số phòng tắm: 6m²: 535

Biệt thự song lập

VHLand

7 tháng trước

Giá10.500.000.000 VND 220.000.000 VND /Hoa hồng

Số phòng ngủ: 6Số phòng tắm: 6m²: 535

Biệt thự song lập

7 tháng trước

Giá16.951.162.791 VND 320.000.000 VND /Hoa hồng

Biệt thự Đơn Lập D10 dự án Monaco Hạ Long

Số 780 đường Hạ Long, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Số phòng ngủ: 6Số phòng tắm: 6m²: 590

Biệt thự đơn lập

VHLand

7 tháng trước

Giá16.951.162.791 VND 320.000.000 VND /Hoa hồng

Số phòng ngủ: 6Số phòng tắm: 6m²: 590

Biệt thự đơn lập

7 tháng trước

Giá16.960.000.000 VND 320.000.000 VND /Hoa hồng

Biệt thự Đơn Lập E6 dự án Monaco Hạ Long

Monaco Hạ Long, Hạ Long, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Số phòng ngủ: 6Số phòng tắm: 6m²: 590

Biệt thự đơn lập

VHLand

7 tháng trước

Giá16.960.000.000 VND 320.000.000 VND /Hoa hồng

Số phòng ngủ: 6Số phòng tắm: 6m²: 590

Biệt thự đơn lập

7 tháng trước

Giá17.476.046.512 VND 330.000.000 VND /Hoa hồng

Biệt thự thương mại E11 dự án Monaco Hạ Long

Monaco Hạ Long, Hạ Long, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Số phòng ngủ: 20Số phòng tắm: 20m²: 1350

Shophouse

VHLand

7 tháng trước

Giá17.476.046.512 VND 330.000.000 VND /Hoa hồng

Số phòng ngủ: 20Số phòng tắm: 20m²: 1350

Shophouse

7 tháng trước

Giá17.935.813.953 VND 330.000.000 VND /Hoa hồng

Biệt thự thương mại E11A dự án Monaco Hạ Long

Monaco Hạ Long, Hạ Long, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Số phòng ngủ: 20Số phòng tắm: 20m²: 1350

Shophouse

VHLand

7 tháng trước

Giá17.935.813.953 VND 330.000.000 VND /Hoa hồng

Số phòng ngủ: 20Số phòng tắm: 20m²: 1350

Shophouse

7 tháng trước