Khoảng giá: Từ đến

Danh sách so sánh

Giá chỉ từ7.440.000.000 VND /Hết hàng

Số phòng ngủ: 4m²: 142

Căn hộ

Giá chỉ từ7.440.000.000 VND /Hết hàng

Số phòng ngủ: 4m²: 142

Căn hộ

Giá chỉ từ7.986.000.000 VND /Hết hàng

Số phòng ngủ: 5m²: 178

Căn hộ

Giá chỉ từ7.986.000.000 VND /Hết hàng

Số phòng ngủ: 5m²: 178

Căn hộ