Danh sách so sánh

Giá chỉ từ1.500.000.000 VND/Bao gồm VAT & KPBT

Số phòng ngủ: 1m²: 41

Condotel

Giá chỉ từ1.500.000.000 VND/Bao gồm VAT & KPBT

Số phòng ngủ: 1m²: 41

Condotel

Giá chỉ từ8.200.000.000 VND/Bao gồm VAT & KPBT

[Mới] Căn hộ 1PN President The Arena

Bãi Dài Nha Trang, Cam Hải Đông, Khánh Hòa, Việt Nam

Số phòng ngủ: 1m²: 182

Condotel

Giá chỉ từ8.200.000.000 VND/Bao gồm VAT & KPBT

Số phòng ngủ: 1m²: 182

Condotel

Giá chỉ từ2.300.000.000 VND/Bao gồm VAT & KPBT

[Mới] Căn hộ 1PN Suite The Arena

Bãi Dài Nha Trang, Cam Hải Đông, Khánh Hòa, Việt Nam

Số phòng ngủ: 1m²: 72

Condotel

Giá chỉ từ2.300.000.000 VND/Bao gồm VAT & KPBT

Số phòng ngủ: 1m²: 72

Condotel

Giá chỉ từ1.300.000.000 VND/Bao gồm VAT & KPBT

[Mới] Căn hộ 1PN Standard 2 The Arena

Bãi Dài Nha Trang, Cam Hải Đông, Khánh Hòa, Việt Nam

Số phòng ngủ: 1m²: 38

Condotel

Giá chỉ từ1.300.000.000 VND/Bao gồm VAT & KPBT

Số phòng ngủ: 1m²: 38

Condotel

Giá chỉ từ1.200.000.000 VND/Bao gồm VAT & KPBT

Số phòng ngủ: 1m²: 34

Condotel

Giá chỉ từ1.200.000.000 VND/Bao gồm VAT & KPBT

Số phòng ngủ: 1m²: 34

Condotel

Giá chỉ từ2.730.000.000 VND/Hết hàng

[Mới] Căn hộ 2PN P12-XX-20 tòa Park 12 căn hộ số 20 Park Hill Premium

458 Minh Khai, Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Số phòng ngủ: 2m²: 75

Căn hộ

Giá chỉ từ2.730.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 2m²: 75

Căn hộ

Giá chỉ từ2.640.000.000 VND/Hết hàng

[Mới] Căn hộ 2PN P12-XX-19 tòa Park 12 căn hộ số 19 Park Hill Premium

458 Minh Khai, Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Số phòng ngủ: 2m²: 74

Căn hộ

Giá chỉ từ2.640.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 2m²: 74

Căn hộ

Giá chỉ từ3.729.000.000 VND/Hết hàng

[Mới] Căn hộ 3PN P12-XX-18 tòa Park 12 căn hộ số 18 Park Hill Premium

458 Minh Khai, Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Số phòng ngủ: 3m²: 93

Căn hộ

Giá chỉ từ3.729.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 93

Căn hộ

Giá chỉ từ2.303.000.000 VND/Hết hàng

[Mới] Căn hộ 2PN P12-XX-17 tòa Park 12 căn hộ số 17 Park Hill Premium

458 Minh Khai, Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Số phòng ngủ: 2m²: 64

Căn hộ

Giá chỉ từ2.303.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 2m²: 64

Căn hộ

Giá chỉ từ4.815.000.000 VND/Hết hàng

[Mới] Căn hộ 3PN P12-XX-04 tòa Park 12 căn hộ số 04 Park Hill Premium

458 Minh Khai, Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Số phòng ngủ: 3m²: 122

Căn hộ

Giá chỉ từ4.815.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 122

Căn hộ