Danh sách so sánh

Giá chỉ từ1.200.000.000 VND/Còn hàng

Số phòng ngủ: 1m²: 34

Condotel

Giá chỉ từ1.200.000.000 VND/Còn hàng

Số phòng ngủ: 1m²: 34

Condotel

Giá chỉ từ1.300.000.000 VND/Còn hàng

[Mới] Căn hộ 1PN Standard 2 The Arena

Bãi Dài Nha Trang, Cam Hải Đông, Khánh Hòa, Việt Nam

Số phòng ngủ: 1m²: 38

Condotel

Giá chỉ từ1.300.000.000 VND/Còn hàng

Số phòng ngủ: 1m²: 38

Condotel

Giá chỉ từ1.500.000.000 VND/Còn hàng

Số phòng ngủ: 1m²: 41

Condotel

Giá chỉ từ1.500.000.000 VND/Còn hàng

Số phòng ngủ: 1m²: 41

Condotel

Giá chỉ từ2.000.000.000 VND/Hết hàng

[Mới] Căn hộ 3PN P12-XX-12B tòa Park 12 căn hộ số 12B Park Hill Premium

458 Minh Khai, Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Số phòng ngủ: 3m²: 94

Căn hộ

Giá chỉ từ2.000.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 3m²: 94

Căn hộ

Giá chỉ từ2.000.000.000 VND/Hết hàng

[Mới] Căn hộ 1PN P12-XX-16 tòa Park 12 căn hộ số 16 Park Hill Premium

458 Minh Khai, Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Số phòng ngủ: 1m²: 56

Căn hộ

Giá chỉ từ2.000.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 1m²: 56

Căn hộ

Giá chỉ từ2.000.000.000 VND/Hết hàng

[Mới] Căn hộ 2PN P12-XX-05 tòa Park 12 căn hộ số 05 Park Hill Premium

458 Minh Khai, Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Số phòng ngủ: 2m²: 68

Căn hộ

Giá chỉ từ2.000.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 2m²: 68

Căn hộ

Giá chỉ từ2.053.000.000 VND/Hết hàng

[Mới] Căn hộ 1PN P12-XX-15 tòa Park 12 căn hộ số 15 Park Hill Premium

458 Minh Khai, Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Số phòng ngủ: 1m²: 59

Căn hộ

Giá chỉ từ2.053.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 1m²: 59

Căn hộ

Giá chỉ từ2.300.000.000 VND/Còn hàng

[Mới] Căn hộ 1PN Suite The Arena

Bãi Dài Nha Trang, Cam Hải Đông, Khánh Hòa, Việt Nam

Số phòng ngủ: 1m²: 72

Condotel

Giá chỉ từ2.300.000.000 VND/Còn hàng

Số phòng ngủ: 1m²: 72

Condotel

Giá chỉ từ2.303.000.000 VND/Hết hàng

[Mới] Căn hộ 2PN P12-XX-17 tòa Park 12 căn hộ số 17 Park Hill Premium

458 Minh Khai, Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Số phòng ngủ: 2m²: 64

Căn hộ

Giá chỉ từ2.303.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 2m²: 64

Căn hộ

Giá chỉ từ2.529.000.000 VND/Hết hàng

[Mới] Căn hộ 2PN P12-XX-06 tòa Park 12 căn hộ số 06 Park Hill Premium

458 Minh Khai, Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Số phòng ngủ: 2m²: 68

Căn hộ

Giá chỉ từ2.529.000.000 VND/Hết hàng

Số phòng ngủ: 2m²: 68

Căn hộ