[vc_row][vc_column]

Membership Packages

4 Columns

[/vc_column][/vc_row][vc_row el_class=”packages-no-padding”][vc_column width=”1/4″]
FREE TRIAL
0.00 đ
 • Khoảng thời gian: 3 ngày
 • Bất động sản: 1
 • Danh sách nổi bật: 0
[/vc_column][vc_column width=”1/4″]
PLUS
29.99 đ
 • Khoảng thời gian: 1 tháng
 • Bất động sản: 10
 • Danh sách nổi bật: 5
[/vc_column][vc_column width=”1/4″] [/vc_column][vc_column width=”1/4″]
đ
 • Khoảng thời gian:
 • Bất động sản:
 • Danh sách nổi bật:
[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]

Membership Packages

3 Columns

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/12″][/vc_column][vc_column width=”10/12″][vc_row_inner el_class=”packages-no-padding”][vc_column_inner width=”1/3″]
FREE TRIAL
0.00 đ
 • Khoảng thời gian: 3 ngày
 • Bất động sản: 1
 • Danh sách nổi bật: 0
[/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″] [/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″]
PREMIUM
59.99 đ
 • Khoảng thời gian: 1 tháng
 • Bất động sản: 50
 • Danh sách nổi bật: 10
[/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column width=”1/12″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]

Membership Packages

2 Columns

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_row_inner el_class=”packages-no-padding”][vc_column_inner width=”1/2″]
FREE TRIAL
0.00 đ
 • Khoảng thời gian: 3 ngày
 • Bất động sản: 1
 • Danh sách nổi bật: 0
[/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″] [/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]
[/vc_column][/vc_row]

Compare listings

So sánh